jueves, 19 de noviembre de 2015

TEMA 2: UN SOL DÉU

En aquest tema ens apropem a les tres religions monoteístes.
Farem servir una tècnca de treball  cooperatiu per tal d'aprofundir en el conexixement del Judaisme, el Cristianime i el Islam.
la dinàmica de treball és aquesta:
1.- Formem els grups base
2.- Cada membre del grup base escull una religió diferent
3.- Formem els grups d'especialistes que treballaran les religions separadamente
4.- Cada grup d'especialistes treballa la seva religio
5.- Tornem als gups base i cada grup escul un d'aquests aspectes:

-festes
-ritus
-noms de Déu
-pregàries
-relats
-actitud religiosa
-normes
6.- Cada grup base prepara una exposició per a la classe que ha d'anar acompanyada per un ppt.


Criteris d'avaluació:
1.- Coavaluació grups especialistes
2.- Coavaluació grups base
3.- Avaluació exposició 

No hay comentarios:

Publicar un comentario