lunes, 12 de septiembre de 2016

TEMA 1: NO SOM ILLES

Al primer tema d'aquest curs ens adonem de que som èsser socials, necessitem dels altres per viure i sobreviure, necessitem gaudri de la seva presència i companyis. 
Tenim la sort de pertànyer a molts grups: família, amics, companys, equips, esplais, Fem Camí...
En aquesta farem una sèrie d'activitats a classe i anirem debatent sobre elles.
L'avaluació constarà de:
  • un control
  • un debat
  • activitats fetes a classe

ACTIVITATS D'AULA

1.- Una vida amb els altres.
Activitat 1:
Dibuixa al teu quadern i amb tantes caselles com sigui necessari uan graella amb els elements descrits a continuació. Pensa en un dia qualsevol de la teva vida i completa el quadre de la manera següent:
– A la columna de l’esquerra, posa l’hora de l’acció.
– A la segona columna, escriu l’acció que has realitzat.
– A la tercera, la persona o persones que han intervingut en l’acció.
– A la columna de la dreta, què t’ha aportat a tu personalment la participació d’aquella persona.

Després d’omplir el quadre, respon aquestes qüestions:
a) Quin lloc ocupen els altres en la teva vida?
b) Quines són les persones més importants per a tu?
c) Per a quines accions necessites més els altres?

Activitat 2:
Fes la llista dels grups als quals pertanys i col·loca’ls de més important a menys important en la teva
vida segons si t’han influït més o menys

2.- La família el punt de partida.
Activitat 1:
a) Fes un arbre genealògic que arribi fins on puguis recordar.
b) Omple una graella amb cinc familiars de la manera següent: 
  • A la columna de l’esquerra, posa el vincle familiar que tens amb la persona (mare, pare...).
  • A la segona columna, el seu lloc de procedèncis.
  • A la tercera, les habilitats o destresses d'aquesta persona.
  • A la columna de la dreta, les seves característiques.
Activitat 2:
Escoltarem la cançó "¿qué te puedo dar?" de Víctor Manuel i respondrem: 
a)Quins són els sentiments de la mare que es reflecteixen a la cançó?
b)Creus que els llaços familiars són vertaderament intensos?
c)Creus que l’educació familiar és determinant en la vida de les persones?

3.- Les amistats  
Activitat 1:
Després de llegir la llista que projectarem, contesta:
a) Creus que aquesta llista recull bé les característiques d’un bon amic? Per què?
b) Et sembla que l’amistat és una de les relacions importants a la vida?
c) Què creus que aporta l’amistat a altres formes de relació com pot ser la familiar?

Activitat 2:
Tenint en compte la llista anterior “del bon amic”, fes dues llistes. A la primera, escull cinc característiques que coincideixin amb el teu millor amic; posa a la segona llista les característiques del que seria el teu “amic ideal”.

Activitat 3:
Elabora una llista contrària a l’anterior, en què reflecteixis allò que consideres negatiu en un amic.

4.- La dimensió social de les persones
Activitat 1:
Escoltarem dues cançons de Pedro Guerra. La lletra d’aquestes dues cançons ens parla de gent diferent i de la necessitat que tots experimentem de trobar-nos amb els altres per viure.
a)Descriu les persones i les diferents situacions que ens presenten.
b)Quins sentiments hi expressa Pedro Guerra? Quin tipus de societat reflecteixen aquestes cançons?
Què és l’important per al seu autor? I per a tu?

Activitat 2:
Després de veure aquests dos videos, contesta:
a) Què opines de la situació que reflecteixen?
b) Quines solucions se t'acudeixen?

No hay comentarios:

Publicar un comentario